Wat is de CPR?

De CPR (construction product regulation) is een Europese verordening die betrekking heeft op de materialen die in een bouwwerk gebruikt worden. 
Alle in de handel gebrachte bouwmaterialen die onder een geharmoniseerde norm vallen moeten voorzien zijn van een CE-markering. Het is de taak van de fabrikant om voor elk van deze producten een prestatieverklaring (DOP, Declaration of Performance) op te stellen. Deze vormt het bewijs dat het product voldoet aan de prestaties die in de geharmoniseerde norm zijn beschreven.

 

In het geval van kabels worden eisen gesteld met betrekking op het gedrag van kabels bij brand om zo het ontstaan en de ontwikkeling van brand en rook te beperken. Deze eisen staan omschreven in de Europese verordening EN50575:2014. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf. Hiervoor is in Nederland de NEN8012 opgesteld. Aan de hand van deze nieuwe norm gaan engineers en installateurs bepalen wat de voorgeschreven brandveiligheidsklasse is van de bekabeling in specifieke gebruiksruimtes in gebouwen. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van het stroomdiagram of de risicoanalyse.

 

  • Copyright Koppeltron BV
  • |
  • Slotenmakerstraat 2
  • |
  • 2672 GD Naaldwijk
  • |
  • Telefoon +31 (0)174-540800
  • |