Disclaimer voor Koppeltron.nl

Koppeltron B.V. gevestigd te Naaldwijk, ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer: 27320883, hierna te noemen Koppeltron verleent u hierbij toegang tot Koppeltron.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Koppeltron behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Koppeltron.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Koppeltron spant zich in om de inhoud van Koppeltron.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Koppeltron.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Koppeltron. In het bijzonder zijn alle prijzen op Koppeltron.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koppeltron en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koppeltron, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van Koppeltron.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

  • Copyright Koppeltron BV
  • |
  • Slotenmakerstraat 2
  • |
  • 2672 GD Naaldwijk
  • |
  • Telefoon +31 (0)174-540800
  • |